Meer info
 

17/10/03 Nucleair & radiologisch noodplan
Koninklijk besluit van 17 oktober 2003 tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied

Artikel 1

[...]

Artikel 2

[...]

Artikel 3

[...]

Artikel 4

[...]

Bijlage

[...]